• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

 • IPC TECHNIQUE JOINT STOCK COMPANY

  General EPC contractor of solar power works

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Organizational chart

  Organizational chart

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Địa chỉ: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower,
  117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam
  Tel: +84-24-3556.9980 | Fax: +84-24-3556.9980
  Mail: info@ipc-tech.com.vn:

 • IPC ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

  Adress: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower,
  117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam
  Tel: +84-24-3556.9980 l Fax: +84-24-3556.9980
  Mail: info@ipc-tech.com.vn:

 • Liên hệ tư vấn

  Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn