• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hồ sơ kinh nghiệm

  NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CHƯ NGỌC EVNLICOGI16 15MWP

  admin

  Tháng Bảy 15

  Gói thầu: EPC (BOS)
  Công suất: 15 MWp
  Giá trị: 152 tỷ VNĐ
  Địa điểm: Krong Pa, Gia Lai
  Thời gian: 2018 – 2019