• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

 • IPC TECHNIQUE JOINT STOCK COMPANY

  General EPC contractor of solar power works

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Our Project