• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Chưa được phân loại

  Chưa được phân loại

  Gói thầu: EPC (BOS) Công suất: 50MWp Giá trị : 310 tỷ VNĐ Địa điểm: Cam Lâm – Khánh Hòa Thời gian: 2018 –

  15 Tháng Bảy, 2019