• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hồ sơ kinh nghiệm

  Hồ sơ kinh nghiệm

  Gói thầu: EPC Công suất: 150KWp Giá trị: 7.5 tỷ VND Địa điểm: Bắc Ninh Thời gian:

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC (BOS) Công suất: 15 MWp Giá trị: 152 tỷ VNĐ Địa điểm: Krong Pa, Gia Lai Thời gian: 2018 –

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 3MWp Giá trị: 43 tỷ VNĐ Địa điểm: Hưng Yên Thời gian:

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 30MWp Giá trị: 478 tỷ VNĐ Địa điểm: Buôn Mê Thuột – Dak Lak Thời gian: 2018 –

  15 Tháng Bảy, 2019