• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hồ sơ kinh nghiệm

  Hồ sơ kinh nghiệm

  Gói thầu: EPC Công suất: 150KWp Giá trị: 7.5 tỷ VND Địa điểm: Bắc Ninh Thời

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC (BOS) Công suất: 15 MWp Giá trị: 152 tỷ VNĐ Địa điểm: Krong Pa, G

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 3MWp Giá trị: 43 tỷ VNĐ Địa điểm: Hưng Yên Thời g

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 30MWp Giá trị: 478 tỷ VNĐ Địa điểm: Buôn Mê Thuột

  15 Tháng Bảy, 2019