• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Sản phẩm của chúng tôi

  Hệ thông ngói và tường điện mặt trời

  admin

  Tháng Bảy 6

  Để phục vụ các công trình có muốn có kiến trúc đặc biệt điện mặt trời, IPC nhập khẩu phim mỏng điện mặt trời và cung cấp giải pháp về ngói điện mặt trời và tường kính điện mặt trời.
  Hệ thống này mang lại hiệu quả bất ngờ về kiến trúc đồng thời với giá trị kinh tế về điện năng.