• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Sản phẩm của chúng tôi

  HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM BTS

  admin

  Tháng Bảy 5

  Hệ  thống năng lượng mặt trời cho trạm BTS

  • Hệ thống năng lượng mặt trời độc lập
  • Hệ thống năng lượng mặt trời tích hợp bộ lưu điện
  • Hệ thống lai : điện gió điện – điện mặt trời