• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Các gói dịch vụ

  GÓI VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG

  admin

  Tháng Bảy 2

  Nhà thầu tiếp nhận nhà máy hoàn thành từ Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện việc vẫn hành bảo dưỡng và chịu trách nhiệm về hiệu suất của hệ thống.