• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Dự án tiêu biểu

  Dự án tiêu biểu

  Gói thầu: Hợp đồng T&C Công suất: 30MWp Giá trị : 10.5 tỷ VND Địa điểm:

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: Hợp đồng vận hành bảo dưỡng Công suất: 30MWp Giá trị: 10.5 tỷ VN

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 50MWp Giá trị: 1100 tỷ VNĐ Địa điểm: Ninh Sơn, Ninh T

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 62MWp Giá trị: 1200 tỷ VNĐ Địa điểm: Ninh Sơn, Ninh T

  15 Tháng Bảy, 2019

  Gói thầu: EPC Công suất: 4 MWp Giá trị: 60 tỷ VND Địa điểm: Hưng Yên Thời g

  15 Tháng Bảy, 2019