• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Các gói dịch vụ

  Các gói dịch vụ

  Nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý mọi thủ tục hành chính thủ tục với EVN, thi

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, ch

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, ch

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế và tư vấn kỹ thuật (bao gồm thí nghiệm,

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu tiếp nhận nhà máy hoàn thành từ Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm th

  2 Tháng Bảy, 2019