• CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT IPC

  Tổng thầu EPC công trình điện gió, điện mặt trời

  • Tel : +84-24-3556.9980
  • Tiếng Việt
  • English
 • Các gói dịch vụ

  Các gói dịch vụ

  Nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý mọi thủ tục hành chính thủ tục với EVN, thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, chạy thử và bàn giao cho chủ đầu tư hệ thống hoàn thiện và sẵn sàng hoạt

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, chạy thử và bàn giao cho chủ đầu tư hệ thống hoàn thiện và sẵn sàng hoạt

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, chạy thử và bàn giao cho chủ đầu tư hệ thống hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra Nhà thầu kết hợp với các ngân

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế và tư vấn kỹ thuật (bao gồm thí nghiệm, vận hành) để Chủ đàu tư có thể tự chủ động hoàn thành việc mua sắm và xây dựng nhà

  2 Tháng Bảy, 2019

  Nhà thầu tiếp nhận nhà máy hoàn thành từ Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện việc vẫn hành bảo dưỡng và chịu trách nhiệm về hiệu suất của hệ

  2 Tháng Bảy, 2019